اطلاعیه

با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز 
تا اطلاع ثانوی
فروش بسته است 
در صورت نیاز به ارتباط فرم را پر کنید 

سفارشات که از تاریخ 1401/12/6 ثبت شوند ارسال نمیشوند 

قبلا از همکاری شما متشکریم